Artyści

Stypa u „Aktorów”

Artyści żegnają nestorkę swojego teatru...